ประกาศ การส่งงานคลิปวีดิทัศน์ เพื่อรับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมที่สมบูรณ์

ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ส่งงาน โดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอได้ที่นี่ ภายในวันที่ 10 ธค.นี้เท่านั้น
โดยใช้ภาพ ในเอกสารนี้เป็น ภาพแรก และภาพสุดท้าย