** ประกาศแจ้งผู้เข้ารับการอบรม 2.1.2 ทราบ ท่านสามารถดาวน์โหลดรับวุฒิบัตรได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1QOAi8_KjAxmwgFlToCZ0-fVq2l6Rfsds?usp=sharing

** ประกาศแจ้งผู้เข้ารับการอบรม 2.1.2 ทราบ ตอนนี้ระบบเปิดให้ส่งงานโดยส่ง 
1.ใบประกาศผ่านการสอบ ท.ทฎษฎี
https://drive.google.com/drive/folders/1SG7xTxfXMJKJ0higYL7H7EwMPdrtyhFJ?usp=sharing
2.ไฟล์วิดีทัศน์ คลิปที่ท่านสร้างขึ้น 
ส่งในโฟล์เดอร์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1koYytvqAMimEOHzLmqyZF7u559PR_zfK?usp=sharing

3.ส่งลิงก์โฟล์เดอร์ของท่าน ในแบบสอบถามนี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeygprKCctNkMk_hRfEJa9rrs5qVPZtfXkU7Us6xM3J0nzqA/viewform
เมื่อส่งแล้ว และกรรมการตรวจผลงานจากแบบสอบถาม และงานในโฟล์เดอร์ของท่าน เรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับ วุฒิบัตร ภายในวันที่ 17 ตค..นี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1QOAi8_KjAxmwgFlToCZ0-fVq2l6Rfsds?usp=sharing

แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 18 ตุลาคม 2021, 1:48PM