ประกาศ ให้ผู้เรียนทุกท่าน แก้ชื่อในโปรไฟล์ของท่านให้ถูกต้องเพื่อ จะออกประกาศนียบัตรให้ครับ

ประกาศเปิดเรียนทุกวิชา วันพุธที่ 7 ต.ค. 2563 เวลา 05.00 เป็นต้นไป

การสมัครเข้าเรียน 

1.กรอกใบสมัครโดยคลิกที่ปุ่มสม้ครเข้าระบบ

2.จดข้อมูลในการเข้าทั้งหมดไว้ e-MAIL,USER,PASSWORD 

3.เปิดูในอีเมล์จะมีการให้ยืนยันจากระบบไปยังท่าน หากไม่มีให้ลองเปิดดูใน Junk mail หากยังไม่มี

4.ให้รอการยืนยัน แอดมินจะทำการยืนยันการเข้าระบบให้ท่านที่สมัครเข้ามา ทุกวัน เวลา 20.00

5.หากเลยเวลาไปแล้ว ยังไม่สามารถเข้าได้ ให้เขียนแบบฟอร์มในหน้าแรก ที่มีปุ่มให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม

Last modified: Wednesday, 28 October 2020, 11:08 AM