ประกาศ ส่งแบบสอบถามเพื่อรับ ประกาศนียบัตร 1.1 ,1.3 ได้ที่ที่นี่ครับ (copy)

ส่งแบบสอบถามเพื่อรับ ประกาศนียบัตรที่นี่
https://forms.gle/PX1T8avqN6KKwApe6

ตรวจสอบงาน Phase 1
https://drive.google.com/drive/folders/1VcpnHp6bIbRQ4t3NFWRBaUcBxISJ4iog?usp=sharing
ตรวจสอบงาน Phase 2
https://drive.google.com/drive/folders/11m5hFcA1dWXY1KjdMd_d2nHKj0KWS4se?usp=sharing

ตรวจสอบงาน Phase 3
https://drive.google.com/drive/folders/1QPMLjimyN_WkGzi9bMUxePZ4HE8eJnNp?usp=sharing


Last modified: Monday, 15 March 2021, 10:21 AM